சுயம்வரம்

Sunday, January 8, 2012

சுயம்வரத்தில்
இளவரசர்கள் எல்லாம்
ஒருவரை ஒருவர்
வென்றுவிட
முயற்சித்திருக்கையில்
நேரடியாக
சம்யுக்தையை வென்ற
பிரிதிவிராஜன் நீ !!

1 உணர்வுகள்:

Rathnavel said...

வாழ்த்துகள்.

Powered by Blogger.