உனக்கானவை

Saturday, October 10, 2015

திசைகளற்ற ஏதாவது
ஓர் இடத்திற்கு
என்னைக் கடத்திவிடு
அல்லது

எல்லாத் திசைகளிலும்
நீயே
வியாபித்திருப்பதை
நிறுத்திவிடு.

ஆம்

Wednesday, April 22, 2015


ஆம் என்று சொல்லி
நம் உறவை மறுதலிக்கும்
அந்த இறுதிக் கவிதையை
நான் எழுதப் போவதேயில்லை. 

கடைசி முத்தம்


அந்தக் கடைசி முத்தத்தைக்
கேட்காமலே இருந்திருக்கலாம்
முதல் முத்தம் பெற்ற
அதே உதடுகள்தான் அவை..
Powered by Blogger.