நான் மட்டும்

Tuesday, June 19, 2012


ஒரு நிலவும்
சில நட்சத்திரங்களும்
இந்த இரவும்
உன் கவிதைகளுக்காக...
உன் காதலுக்காக?
நான் மட்டும்..

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.