காதல் திலகம்

Sunday, December 26, 2010


என் நெற்றியின்
மையத்தில்
நீ தொட்டுவைத்த
முத்திரையில்
முக்தி அடைந்தது
காதல்

பக்தையின் காதல்

Saturday, December 4, 2010


கோவிலில்
கடவுளைப்
பிரார்த்திக்கும்
பக்தனாய் நீ..
பக்தனைப்
பிரார்த்திக்கும்
பக்தையாய்
நின்றவளுக்குத்
தரிசனம் தந்தது
தெய்வீகக்
காதல்

பேருந்தில் காதல்

Friday, December 3, 2010

பேருந்தின்
ஜன்னலோரத்தில்
நீயும்
உனதருகே
நானும்..
உன்னோடு இணைந்து
இயற்கையை ரசிக்க
நினைத்திருக்கும் போது
இயற்கையோடு இணைந்து
உன்னை
ரசிக்கச்சொல்கிறது
“காதல்”

நாணிய ரோஜா

Monday, November 29, 2010

பன்னீர் ரோஜாவோடு
பக்கம் வந்து நின்றாய்
சூடிக்கொள்ளத் தந்தாய்
நாணிய படியே
சூடிக் கொண்ட
ரோஜாவின்
இதழ்களில்
சிவந்திருந்தது
“காதல்”

கப்பலில் காதல்

Sunday, November 28, 2010

கச்சிதமாக
நான் செய்த
காகிதக் கப்பல்
கவிழாமல் உன்னிடம்
கரைவந்து சேர்ந்தது
உன் முத்தங்களை
அள்ளிக் கொண்டு
திரும்பிவந்த
என் கப்பலைக்
கவிழ்த்து விட்டது
“காதல்”

ரகசியமாய்

Wednesday, November 24, 2010


ரகசியமாய்
உன்னை நான்
ரசித்திருந்த
நேரத்தில்
திரும்பிய உன்
திருமுகத்தில்
அரும்பிய
ஒரு புன்னகையில்
பூத்திருந்தது
"காதல்

கடற்கரைக் காதல்

Friday, November 19, 2010


கடற்கரை மணலில்
நீயும் நானும்
கால்பதித்துச்
செல்கையில்
‘தன் இச்சையாக’
உரசிக் கொண்ட நம்
கைகளுக்கிடையில்
கசிந்து
கொண்டிருந்தது
"காதல்"
Powered by Blogger.