ஆம்

Wednesday, April 22, 2015


ஆம் என்று சொல்லி
நம் உறவை மறுதலிக்கும்
அந்த இறுதிக் கவிதையை
நான் எழுதப் போவதேயில்லை. 

கடைசி முத்தம்


அந்தக் கடைசி முத்தத்தைக்
கேட்காமலே இருந்திருக்கலாம்
முதல் முத்தம் பெற்ற
அதே உதடுகள்தான் அவை..
Powered by Blogger.