பிரிவுகள்

Sunday, July 29, 2012நம் சந்திப்புகள் 
எவ்வளவு
அழகானவைகளோ..
அவ்வளவு அழவைப்பவை
நம் பிரிவுகள்..!

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.