கைது

Sunday, July 29, 2012கைகோர்த்து என்னை 
நடத்திச் செல்லும்
நொடிகளில்
உன்னுள்
கைதாகிப் போகிறேன்
நான்..!

1 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.