பேரழகன்

Sunday, July 29, 2012எனக்கே எனக்கென்று
அழகான
ஓர் உலகத்தை
அறிமுகம்
செய்து வைத்த
பேரழகன் நீ!

1 உணர்வுகள்:

Anonymous said...

excellent......

Powered by Blogger.