பிரிவோம் சந்திப்போம்

Sunday, July 29, 2012
“பிரிந்தால் தானே
மீண்டும் சந்திக்கலாம்” என்று
பிரிவைக் கூட
அழகாய்ச் சொல்ல
உன்னால்
மட்டுமே முடிகிறது!

1 உணர்வுகள்:

Siva sankar said...

So sweet photos.and lines..

Powered by Blogger.