அட!

Tuesday, April 24, 2012

நம் இருவரில்
யார்
தவறு செய்தாலும்
காதலே
மன்னிப்பு கேட்கிறது!

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.