ஏன்?

Wednesday, April 11, 2012


அடிக்கடி என்னை
நீ அழவைப்பது..
நான் உன்னிடம்
கெஞ்ச வேண்டும்
என்பதற்காகவா?
நீ என்னைக்
கொஞ்ச வேண்டும்
என்பதற்காகவா?

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.