கவிஞனே!

Wednesday, April 25, 2012

எதற்காக
இல்லையென்றாலும்
உன் கவிதைகளுக்காகவேனும்
உன்னைக் காதலிக்கத்
தோன்றுகிறது!

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.