காதல் திலகம்

Sunday, December 26, 2010


என் நெற்றியின்
மையத்தில்
நீ தொட்டுவைத்த
முத்திரையில்
முக்தி அடைந்தது
காதல்
Powered by Blogger.