பேருந்தில் காதல்

Friday, December 3, 2010

பேருந்தின்
ஜன்னலோரத்தில்
நீயும்
உனதருகே
நானும்..
உன்னோடு இணைந்து
இயற்கையை ரசிக்க
நினைத்திருக்கும் போது
இயற்கையோடு இணைந்து
உன்னை
ரசிக்கச்சொல்கிறது
“காதல்”

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.