பக்தையின் காதல்

Saturday, December 4, 2010


கோவிலில்
கடவுளைப்
பிரார்த்திக்கும்
பக்தனாய் நீ..
பக்தனைப்
பிரார்த்திக்கும்
பக்தையாய்
நின்றவளுக்குத்
தரிசனம் தந்தது
தெய்வீகக்
காதல்

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.