கப்பலில் காதல்

Sunday, November 28, 2010

கச்சிதமாக
நான் செய்த
காகிதக் கப்பல்
கவிழாமல் உன்னிடம்
கரைவந்து சேர்ந்தது
உன் முத்தங்களை
அள்ளிக் கொண்டு
திரும்பிவந்த
என் கப்பலைக்
கவிழ்த்து விட்டது
“காதல்”

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.