ரகசியமாய்

Wednesday, November 24, 2010


ரகசியமாய்
உன்னை நான்
ரசித்திருந்த
நேரத்தில்
திரும்பிய உன்
திருமுகத்தில்
அரும்பிய
ஒரு புன்னகையில்
பூத்திருந்தது
"காதல்

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.