குடைக்குள் மழை

Tuesday, October 26, 2010


மழையில் குடையோடு நானும்
வழியில் மழையோடு நீயும்
ஓடி வந்து
உள்ளே புகுந்து
இடம் பிடித்தாய்
குடைக்குள் கொஞ்சம்
குமரிக்குள் மிச்சம்
வெறித்த பின்பும்
நனைத்த படியே
குடையிலிருந்து வழிகிறது
"காதல்"

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.