ஒரு பட்டாம்பூச்சி நெஞ்சுக்குள்ளே..

Wednesday, October 20, 2010

என் கைகளுக்குள்
கை வைத்து
பிடித்து வைத்த
பட்டாம்பூச்சியைப்
பக்குவமாகத் தருகிறாய்
உற்றுப் பார்க்க
விரல்களை விலக்குகையில்
முட்டி மோதிப் பறந்து
செல்கிறது..
கைகளுக்குள்ளிருந்து
"காதல்"

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.