ரோமியோ

Sunday, March 18, 2012

இதழ்கள் கேட்கும்
கேள்விகளுக்கு விழிகளாலும்
விழிகள் கேட்கும்
கேள்விகளுக்கு இதழ்களாலும்
பதிலளிக்கும் நீ யார்?

1 உணர்வுகள்:

Dhana Sekaran said...

அருமை அருமை

Powered by Blogger.