காதலர் தினம்

Monday, February 13, 2012

நான் உனக்கு
மான்குட்டிஎனவும்
நீ எனக்கு
மீன்குட்டிஎனவும்
பெயர் சூட்டிக்கொண்ட
இத்தினம் தான்
காதலர் தினமா?

2 உணர்வுகள்:

மௌனகுரு said...

:) absolutely

Anonymous said...

அருமையான கவிதை...

வினோத்

Powered by Blogger.