காதல் தெய்வம்

Tuesday, June 19, 2012


ஊர் ஓரமாய்
உன்னைச் சந்திக்கக்
காத்திருக்கும் பொழுதுகளில்
காவல் தெய்வம்
காதல் தெய்வமாக
மாறிவிடுகிறது!

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.