பண்புத் தொகைகள்

Monday, July 7, 2014பேரன்பு பொங்கிவழியும்
போத்தல்களையுடைய
பெரும்பணக்காரியையும்
மண்டியிட்டு யாசிக்கச்செய்யும்
கொடுங்கோன்மை தான்
காதலா?

பூமியின்
கடைசி அருவியில்
விழுந்து பெருகும்
கடைசி ஆறது கலக்கும்
கடைசிப் பெருங்கடலின்
கடைசித் துளியையும்
பருகிய பின்னும் கிளம்பும்
கடுந்தாகமா காதல்?

சுழியின் சரித்திரம் எப்படியோ
இருந்து தொலையட்டும்
முடிவிலியைக் கண்டுபிடித்த
கொடும்பாதகன்
உலகின்
முதல் காதலனாகத் தான்
இருக்க வேண்டும்!

7 உணர்வுகள்:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

அப்படித் தானோ...?

Ramani S said...

விளக்க முடியாததை ஒரு சிறு கவிதையில்
அருமையாக விளக்கிப்போனவிதம் பிரமிக்க வைத்தது
மனம் கவர்ந்த கவிதை
பகிர்வுக்கும் தொடரவும் நல்வாழ்த்துக்கள்

வருண் said...

So, infinity was discovered by "முதல் காதலன்"? lol

விக்கில தேடிப் பார்த்தேன் யாருனு தெளிவா சொல்லவில்லை. ஆனா சுபத்ரா அவர்கள் சரியாச் சொல்லீட்டாங்க அது ஒரு "ஆண்" என்று. அது ஏன் பெண்களுக்கு ஆண்கள்மேல் அத்தனை மரியாதை/மதிப்பு?

அறியாமையால் வருவதுதான் இதெல்லாம். அறியாமை வாழ்பவர்கள்தான் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள். அதான் "காதல்" இனிக்கிது. Not for so long! Once you are not ignorant anymore, the love goes away too! Nobody is going to be ignorant for ever- unless they die young. :) Some are lucky to keep the love alive as they dont live long enough. One who lived usually laugh at themselves. I think you are unlucky Subathra! :)

Please save this comment and check it out once again after a decade or two and see how you feel about it then. :)

சுபத்ரா said...

@வருண்

Its true that we respect/love you more than what you deserve.

And I feel pity on ur wife(to be)..:)

வருண் said...

I am sorry for being so blunt, in my last response, Subathra. The reason for that is that discussions on topics such as love and God and friendship have been going on for ever. Only the characters change but the discussions are all the same.

I am not saying anything against love. All I am saying is, it's half-life is not very long that's all. Yes, it does hurt people when I say that, esp., those who are IN LOVE RIGHT NOW. They react just like you do. I know it is rude to hurt someone's feelings by criticizing love especially when she/he is deeply IN LOVE.

However, I convince myself that it is OK because I am only stating the HONEST TRUTH comes from my heart. I do know, usually believers dont worry about the REAL TRUTH. Whatever they believe is the truth for them!

Anyway here is something else for you..

Six months ago, in our group meeting, a colleague of mine, a very sensitive girl, was presenting her plans about how she wants to get her project done in a year.

She was presenting her "scheme". There was a flaw in her approach which I could see. Nobody cares about others usually as they ARE trying to be very POLITE. They did not want to hurt her feelings either. So, they pleased her appreciating her "beautiful scheme"!

Well, as you know I am kind of blunt.. and I told her that what I thought and that there would be a problem in her scheme. Obviously she was offended and paid little attention to my criticism and justified that she knows what she is doing and made me "shut up". It so happened that after spending 4 months of her valuable time, they (she and her boss) "rediscovered" that THEY overlooked something important- it was nothing but what I mentioned and hurt her feelings then...

After realizing that..she was kind of mentioning that she should have looked at my criticisms carefully and so...

Anyway, I really don't care what people think about me when I am speaking the TRUTH. I often tell that impolitely and rudely just like I did here. Don't get me wrong, I am only telling you that I am being honest, not that I am correct here too or anything. Take it easy.

சுபத்ரா said...

U take it easy too, Varun

Francis Fernando said...

Am gonna miss her

Powered by Blogger.