கடைசி முத்தம்

Wednesday, April 22, 2015


அந்தக் கடைசி முத்தத்தைக்
கேட்காமலே இருந்திருக்கலாம்
முதல் முத்தம் பெற்ற
அதே உதடுகள்தான் அவை..

1 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.